Wyzwania CSR dla biznesu na 2020 rok

Table of contents

Rok 2020 przyniesie wiele wyzwań, również w kontekście zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że 2019 zakończył się ogłoszeniem przez Komisję Europejską „Europejskiego Zielonego Ładu”, przyznaniem tytułu Człowieka Roku tygodnika „TIME” Grecie Thunberg oraz mocnym akcentem dotyczącym zmian klimatycznych w eseju polskiej noblistki Olgi Tokarczuk „Czuły narrator”.

Po pierwsze – środowisko!

Wśród kluczowych tematów CSR-owych dla przedsiębiorców są kwestie połączone z efektywnością środowiskową, ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko i włączeniem się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). 17 globalnych wyzwań dla państw, przedsiębiorstw i społeczeństw to również kluczowe cele dla rodzimych firm, które powinny zmierzyć się z wprowadzeniem wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Wiąże się to z kolei z rosnącą presją konsumentów wywołaną między innymi ruchem społecznym związanym ze strajkiem klimatycznym. Zwiększająca się świadomość ekologiczna, szczególnie młodego pokolenia, implikuje wysokie oczekiwania wobec biznesu dotyczące wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje, produkty i usługi. Kwestie środowiskowe coraz częściej podnoszą również pracownicy, którzy mobilizują pracodawców do większej uwagi w zakresie środowiska naturalnego. W przypadku Agory zaowocowało to wdrożeniem „Polityki środowiskowej” oraz szeregu działań i zmian wewnątrz firmy – jak np. wyeliminowanie plastikowych butelek z salek konferencyjnych. Dzięki tej prostej decyzji rocznie uda się nam ograniczyć 1,5 t. odpadów.

Po drugie – transparentność!

Coraz większe znaczenie ma przedstawianie przez firmy swoich działań CSR – od raportowania społecznego ewaluowało ono do raportów zintegrowanych. W 2020 roku po raz kolejny spółki giełdowe oraz pozostałe zobligowane do tego podmioty zmierzą się z wyzwaniem zdefiniowania, zmonitorowania i przedstawienia istotnych danych oraz informacji niefinansowych. W rosnącym gronie raportujących znajduje się również sporo ochotników – firm, które cenią proces zbierania i porządkowania informacji na temat swojej działalności. W dłuższej perspektywie, obok coraz bardziej interesujących form raportu, ważne będzie także rozszerzające się spektrum informacji, które powinny zostać ujawnione. Od 2021 roku raportujący według Standardów GRI (GRI Standards) – najpopularniejszego obecnie międzynarodowego standardu raportowania będą musieli w ramach wskaźników GRI 207: TAX 2019 uwzględnić także aspekty podatkowe, m.in. podejście do zarządzania w zakresie strategii podatkowej, zarządzania podatkami, kontroli i zarządzania ryzykiem podatkowym. Tym samym będziemy obserwować coraz śmielsze wkraczanie tematu odpowiedzialności przedsiębiorstw na obszary do tej pory stricte finansowe czy biznesowe.

Po trzecie – należyta staranność!

Szybko zmieniające się otoczenie prawne, wprowadzane lub zmieniane dyrektywy, ustawy i obowiązki nakładane na przedsiębiorców będą kierowały uwagę zarządów firm na tematy związane z bezpieczeństwem prawnym oraz należytą starannością w wielu aspektach. Wśród nich znajdą się również procedury zgłaszania nieprawidłowości, ochrona sygnalistów oraz polityka compliance – to aspekty coraz istotniejsze nie tylko dla spółek notowanych na giełdzie, ale również wszystkich, które chcą należycie zadbać o zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Po czwarte – zaangażowanie!

Wszelkie akcje, inicjatywy i działania prowadzone przez firmy na rzecz społeczeństwa mogą się udać tylko z udziałem klientów, partnerów biznesowych czy organizacji społecznych, a przede wszystkim – pracowników. Coraz istotniejsze jest też wsparcie członków zarządu przedsiębiorstw dla szczytnych idei – potrafią oni zmobilizować swoje zespoły i całą branżę. Przykładem tego może być kampania społeczna Koalicji Liderów Pro Bono (dawniej Koalicja Prezesów Wolontariuszy) pt. „Ten 1 dzień”, która w prosty sposób pokazuje, jak można zainspirować się do działania w ramach wolontariatu nawet w ciągu jednego dnia. Co ważne, coraz większą siłę mają społeczne inicjatywy oddolne, sąsiedzkie czy nieformalne. Polacy angażują się w nie coraz chętniej, realnie działając na rzecz otoczenia i czerpiąc z tego ogromną satysfakcję.