Od informacji do interakcji, czyli o użyteczności informacji prasowej

Table of contents

Pobierz darmowy e-book Prowly, dzięki któremu Twoje media relations wzniosą nie na wyższy poziom. W ebooku znajdziesz między innymi:

  • Wyniki badania użyteczności informacji prasowych przeprowadzonego wśród 200 dziennikarzy i 200 PR-owców
  • Relacje dziennikarz – PR-owiec pod lupą ekspertów z branży

Pobierz swój PDF tu:Oddajemy w Wasze ręce wyniki ankiety, która miała na celu zbadać użyteczność informacji prasowych wysyłanych przez PR-owców. Odpowiedzi speców od komunikacji skonfrontowaliśmy z opiniami dziennikarzy. Pełne rozbieżności, stały się dla nas pretekstem do szerszego spojrzenia na kwestię relacji dziennikarz – PR-owiec. Co je spaja? Co jest kluczem do sukcesu w tym względzie? Czego dziennikarze nie tolerują? Co takie relacje zabija?

Swoich komentarzy udzielili nam: Marcin Małecki (redaktor naczelny magazynu „Nowy Marketing”), Artur Maciorowski(redaktor prowa- dzący magazynu „Online Marketing Polska”), prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński (dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecz- nych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), Alicja Wysocka-Świtała (Partner & Head of Brand PR, Clue PR), Marcin Kuchno (doradca w Charyzma. Doradcy Komunikacji Biznesowej i organizator spotkań z cyklu „PR bez Krawatów”) oraz Krzysztof Bukowski (doradca PR i strategii komunikacyjnych, freelancer).

Czy wiesz, że większość dziennikarzy uważa Twoje wysyłki za masowe i niedopasowane do ich oczekiwań? Zmień to z naszym ebookiem!