Effie Awards: konkurs rozwiązań, które budują biznes

Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Zapewne dalej tak jest, choć w dzisiejszych czasach reklama to tylko jeden ze sposobów rozwoju szeroko pojętego biznesu.

Effie Awards, podążając za zmianami na rynku, nagradza dziś nie tylko komunikację, ale także wszelkiego rodzaju rozwiązania marketingowe, które prowadzą do wzrostu biznesu. Nieważne, czy biznes jest duży czy mały – ważne, by był po prostu efektywny. Każdego roku Effie Awards zbiera indywidualne doświadczenia biznesowe, marketingowe i reklamowe członków społeczności, poszerzając swoje zasoby wiedzy. Zgromadzone w ten sposób doświadczenia powodują, że żaden inny lokalny ani międzynarodowy konkurs nie zbudował tak znakomitej, zaangażowanej społeczności, która dzieli się swoim know-how, oceniając i nagradzając osiągnięcia biznesowe – często konkurencyjnych firm czy agencji.

Już od 20 lat Effie Awards Poland nagradza i promuje kampanie oraz rozwiązania marketingowe marek, które wyróżniają się na rynku poprzez najefektywniejsze działania oraz wysokie wyniki biznesowe. Konkurs podąża za rozwojem rynku, daje możliwość poznania jego poszczególnych kategorii i wyznacza standardy efektywności oraz edukuje branżę. Nominowane i nagrodzone kampanie i projekty stają się inspiracją i wzorem dla innych.

Na przestrzeni lat zmieniały się trendy w podejściu do realizacji kampanii, sposoby, narzędzia komunikacji i ich role, które przyczyniały się do efektywności biznesu dzięki nowym obszarom komunikacji, innowacjom czy rozwiązaniom.

Przed każdą nową edycją konkursu komitet Effie analizuje i bierze pod uwagę nowe trendy, dzięki czemu dynamika zmian w komunikacji znajduje swoje odzwierciedlenie w definicjach kategorii, podkategorii oraz w wytycznych dotyczących zgłoszeń.

W efekcie takich działań w tegorocznej edycji Effie Awards pojawia się nowa kategoria: Positive Change: PR-Led i Employer Branding.

Nowa kategoria w Effie Awards: Positive Change: PR-Led i Employer Branding

„Kategorie Effie z zasady odnoszą się do całościowych kampanii, a nie pojedynczych narzędzi. To dlatego w konkursie nie funkcjonowała dotychczas osobna kategoria związana z PR. Jednak na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się znaczenie PR – w wielu wypadkach można powiedzieć, że to PR bezsprzecznie zadecydował o sukcesie kampanii. Mamy zatem przykłady skuteczności takich kampanii, a co najważniejsze, ich efektywność można zmierzyć za pomocą twardych danych. Na rynku pojawia się też coraz więcej kampanii typu employer branding, które odgrywają znaczącą rolę w budowaniu wizerunku firmy.

Taka sytuacja nie tylko świadczy o wadze komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, ale również pokazuje wykorzystanie szerokiego wachlarza narzędzi komunikacji, których siłą napędową są idee z obszaru komunikacji PR i employer brandingu.

Jest to idealny moment, aby docenić najbardziej profesjonalne i najefektywniejsze działania PR, które będą stanowić przykłady wzorcowych kampanii oraz stanowić cenną wskazówkę dla całej branży”.

– Magdalena Kozanowska, Managing Director & Partner, 180heartbeats + JUNGvMATT, członek Komitetu Organizacyjnego Effie w Polsce.

„W Polsce od wielu lat promujemy Effie united – jesteśmy jednym z niewielu rynków, na których Effie docenia współpracę i zgłoszenia odzwierciedlające udział wielu firm, bo sukces ma wielu ojców i matek. WARC Media 100 pokazuje, że łączenie mediów, kreacji i PR od samego początku realizacji projektu przynosi największe szanse na dobre wyniki. Choć agencje PR od lat są współzgłaszającymi w Effie, to gubiliśmy kampanie, w których PR odgrywał główną rolę. Nowa kategoria pozwala nam docenić również takie kampanie”.

– Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SAR.

„Kategoria Positive Change: PR-Led i Employer Branding w konkursie Effie, koncentrującym się na efektywności działań, podkreśla w świecie marketingowym, komunikacyjnym, a szczególnie reklamowym fakt, że działania PR są mierzalne i przynoszą konkretne efekty w wymiarze biznesowym. To ważny komunikat. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje, które prowadzą szeroko pojmowane działania public relations, by budować wizerunki marek. Zapraszamy firmy, agencje public relations, sektor publiczny i organizacje pozarządowe. Zgłaszać można wszystkie kampanie PR (w tym komunikację wewnętrzną), które przyniosły konkretne, mierzalne wyniki wpływające na biznes, co można udowodnić, prezentując jasne wskaźniki”.

– Julia Kozak, Intercultural Communication Strategist, CEO, The Globecode.

„PR umiera, jest niemierzalny i nie ma przełożenia na brand; nie mamy budżetu, więc zróbmy PR – z takimi stereotypami branża PR mierzy się codziennie. Utworzenie w ramach Effie nowej kategorii Positive Change: PR-Led i Employer Branding to dowód, że jest inaczej. PR w końcu został zauważony i znalazł swoje miejsce w jednym z najbardziej cenionych przez firmy i marketerów konkursów komunikacyjnych. Dla branży PR to szansa, by udowodnić, że jej działania mogą być motorem napędowym wzmacniającym wizerunek organizacji, marki lub instytucji i odgrywać kluczową rolę w realizacji celów. Jakie projekty będziemy doceniać? Czekamy na zgłoszenia, które spowodowały istotną zmianę biznesową, społeczną lub kulturową, a zmiana ta została udokumentowana klarownymi wskaźnikami. Zgłaszane kampanie mogą wykorzystywać różne kanały komunikacji (nie tylko media relations!), natomiast muszą wykazać, że działania PR były jego siłą napędową”.

– Iwona Michalczyk, Dyrektor Zarządzająca Garden of Words Group.

„Effie to najważniejszy i największy konkurs międzynarodowy w zakresie marketingu na świecie. Od ponad 50 lat nagradza i promuje kampanie marek wyróżniające się na rynku poprzez najbardziej efektywne działania komunikacyjne oraz wysokie wyniki biznesowe. Od lat można zauważyć, że rynek public relations w Polsce staje się coraz dojrzalszy. Firmy dostrzegły, że w organizacjach niezwykle ważna jest ta właśnie dziedzina komunikacji – PR nie tylko zewnętrzny, ale także wewnętrzny (który ma na celu zatrzymanie najlepszych pracowników czy pozyskanie nowych talentów).

Dla całej branży PR wprowadzenie tej kategorii to świetna wiadomość, bo to najlepsza platforma do pokazania, jak dalece mierzalną realnie wspierającą wyniki biznesowe dziedziną jest public relations. Zachęcamy do wzięcia w konkursie zarówno agencje, stronę kliencką, jaki i NGO-sy czy administrację publiczną”.

– Paweł Bylicki, CEO Public Dialog.

Definicja kategorii Positive Change: PR-Led i Employer Branding

W tej kategorii będą oceniane kampanie, których motorem napędowym były działania public relations mające na celu wzmocnienie wizerunku organizacji, marki lub instytucji (udowodnione badaniami). W kampaniach tych można wykorzystywać różne kanały komunikacji, natomiast trzeba udokumentować to, że działania PR były kluczowe dla projektu lub stanowiły jego siłę napędową. Należy wykazać, jak wdrożona strategia PR spowodowała istotną zmianę biznesową, społeczną i/lub kulturową.

Efekty działań należy przedstawić w postaci twardych i klarownie zaprezentowanych wskaźników, możliwych do zweryfikowania danych, m.in. wyliczonego zasięgu, ilości i wartości mediów na podstawie raportów z monitoringu mediów i SoMe (z wykorzystaniem obiektywnych narzędzi monitorowania), zasięgu w grupie docelowej kampanii (który można zweryfikować na podstawie obiektywnych danych, np. danych z badań czy statystyki GUS), zbudowania lub zwiększenia świadomości danej marki/organizacji, zmiany postaw wśród interesariuszy lub zbudowania z nimi mocniejszych relacji (ankiety i badania jakościowe, ewaluujące wpływ projektu). Efekty należy odnieść do nadrzędnych celów PR danej kampanii.

W tej kategorii można również zgłaszać kampanie, które miały na celu budowanie wizerunku dobrego pracodawcy (employer branding).

Grupy jurorskie

W skład jury Effie (grupy I–VIII) wchodzą prezesi, dyrektorzy marketingu i członkowie zarządów czołowych polskich i międzynarodowych firm, dyrektorzy zarządzający i strategiczni agencji, praktycy i specjaliści z różnych dziedzin komunikacji marketingowej. W skład jury grupy IX wchodzą przewodniczący jury poprzednich edycji konkursu oraz dyrektorzy zarządzający agencji, które w poprzednim roku zajęły pierwsze miejsce w rankingu Effie.

Jury podzielone jest na 9 grup eksperckich oceniających różne kategorie konkursowe:

Grupa I

 • Napoje alkoholowe
 • Napoje bezalkoholowe
 • Żywność

Grupa II

 • Dobra konsumenckie
 • Leki i suplementy diety
 • Uroda i pielęgnacja

Grupa III

 • Brand experience
 • Kultura, rozrywka, media, gaming

Grupa IV

 • Business-to-Business
 • Finanse
 • Ubezpieczenia i inwestycje

Grupa V

 • Branded content
 • Motoryzacja
 • Usługi

Grupa VI

 • Performance marketing / e-commerce
 • Retail / kanały sprzedaży
 • Tech driven

Grupa VII

 • Launch / relaunch
 • Long-term marketing excellence

Grupa VIII

 • Positive Change: CSR, Edukacja społeczna i Pro Bono
 • Positive change: PR-Led i Employer branding
 • Smart budget

Grupa IX

 • Marketing & Business Solutions

Etapy oceny jury Effie Awards

Przygotowanie do obrad

Miesiąc przed rozpoczęciem obrad każdy z jurorów otrzymuje dostęp do zgłoszeń, które są przydzielone do oceny wewnątrz grupy. Jurorzy mogą się zapoznać z treścią zgłoszeń oraz zapisać swoje uwagi i przemyślenia do pierwszego etapu oceny.

Etap I – wspólna analiza zgłoszeń, kalibracja jury

W pierwszym etapie jurorzy spotykają się i wspólnie analizują zgłoszenia w kategoriach, które zostały im przypisane. Jurorzy w czasie I etapu dyskutują o zgłoszeniach oraz wymieniają się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z branży. Przewodniczący każdej z grup (z wyjątkiem kategorii Marketing & Business Solutions) w trakcie I etapu dodatkowo zobowiązani są wraz z grupą znaleźć odpowiedzi na 12 pytań do zgłoszenia, z których później organizator przygotowuje podsumowanie pomocne przy ocenie na III etapie obrad.

(UWAGA! W kategorii Marketing & Business Solutions etap I, czyli analiza zgłoszeń, odbywa się online. )

Etap II – online

W drugim etapie każdy z jurorów może jeszcze raz indywidualnie przeanalizować zgłoszenia, aby następnie ocenić kampanie. Podczas etapu online jurorzy oceniają zgłoszenia, przyznając od 1 do 100 punktów w każdym z czterech obszarów. Obszary te to: wyzwanie strategiczne i przyjęte cele (waga tej oceny wynosi 0,23), strategia komunikacji (waga tej oceny wynosi 0,24), egzekucja idei (waga tej oceny wynosi 0,23), efekty komunikacji (waga tej oceny wynosi 0,30). Po zakończeniu etapu II na podstawie głosowania jurorów dla każdego zgłoszenia liczy się średnią ważoną i na tej podstawie zostaje wyłoniona shortlista prac. Na shortliście znajdują się prace, które uzyskały minimum 60 punktów.

Etap III – głosowanie na nominacje i nagrody

Celem ostatniego etapu obrad jury jest wybór prac, które zostaną nominowane i nagrodzone. Na początku jurorzy dokonują przeglądu kampanii na shortliście, dyskutują nad każdą z nich i porównują do całej kategorii. Następnie jury głosuje nad przeniesieniem danej kampanii z shortlisty na listę nominowanych. Głosowanie odbywa się z udziałem doradcy prawnego, firmy prawniczej LSW. Po zaakceptowaniu listy nominowanych jurorzy oceniają każdą kampanię z listy poprzez samodzielne głosowanie na nagrody na kartach do głosowania. Jurorzy przyznają od 50 do 100 punktów w każdym z czterech obszarów (jak przy etapie II). Po oddaniu głosów w każdej kategorii doradca prawny konkursu analizuje karty, sprawdzając, czy głosy zostały oddane poprawnie. Następnie oblicza średnią ważoną ocen z czterech obszarów wraz z nałożonym algorytmem. Na koniec na podstawie punktacji LSW przygotowuje listę nagrodzonych kampanii. Wyniki pozostają tajne aż do gali rozdania nagród.

Wybór Grand Prix

Kampanie nagrodzone Złotym Effie biorą udział w głosowaniu nad Grand Prix Effie (z wyłączeniem kategorii Marketing & Business Solutions oraz Positive Change).

Kryteria oceny

Harmonogram Effie Awards 2019

Konkurs:

 • Start zgłoszeń – 12 kwietnia 
 • Briefing dla zgłaszających prace do konkursu – 18 kwietnia 
 • I termin zgłoszeń – 10 maja
 • II termin zgłoszeń – 27 maja
 • III termin zgłoszeń – 10 czerwca
 • Przedłużenie zgłoszeń (IV termin) – do 17 czerwca
 • Gala Effie Awards (Teatr Wielki Opera Narodowa) – 28 października

Jury:

 • Ogłoszenie składu jury – spotkanie networkingowe – 29 maja
 • Spotkanie wprowadzające dla jury – 13 czerwca
 • Etap I (wspólna analiza) – 3–6 września (bez kategorii Marketing & Business Solutions)
 • Etap II (online) – 6–15 września (od początku sierpnia do 15 września dla kategorii Marketing & Business Solutions)
 • Etap III (obrady) – 25 września (wszystkie kategorie, włącznie z Marketing & Business Solutions)

Effie Awards w Polsce i na świecie

Effie Awards to największy konkurs marketingowy na świecie. Po raz pierwszy został zorganizowany w 1968 r. w Nowym Jorku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu. Licencję na prowadzenie konkursu w Polsce od 1999 r. posiada Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR. Polska jest obecnie jednym z 52 krajów, w których organizowany jest konkurs. Licencjodawcą konkursu Effie Awards jest Effie Worldwide. Więcej informacji można znaleźć na www.effie.org.

Nominowane i nagrodzone w Effie Awards kampanie i rozwiązania z całego świata trafiają do Effie Index. Jest to globalny wskaźnik efektywności marketingowej, prezentujący najefektywniejsze agencje, marketerów, marki, sieci i holdingi na świecie. Kampania każdej marki i firmy wyróżnionej w rankingu przeszła przez rygorystyczny proces oceny jurorów Effie (ekspertów z szeroko rozumianej branży komunikacji marketingowej), udowodniając, że osiągnęła znakomite wyniki. Więcej informacji na www.effieindex.com.

Prowly Partnerem Effie Awards 2019

Prowly to aplikacja do działań Public Relations stworzona dla agencji, firmowych działów komunikacji i freelancerów. Oprogramowanie umożliwia tworzenie interaktywnych informacji prasowych, artykułów czy postów, publikowanie ich na stronach firmowych biur prasowych oraz dystrybucję do mediów i pomiar efektów. Z platformy korzysta już kilka tysięcy profesjonalistów z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych, a wśród nich członkowie zespołów PR takich marek, jak Vimeo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Deloitte Digital, IKEA, Spotify, National Geographic czy Allegro. Więcej na prowly.com.