Polityka prywatności dla dziennikarzy i influencerów - Media Discovery:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, wskazujemy poniżej, że:

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dotyczy poszczególnych osób fizycznych, które zostały włączone do modułu Media Discovery należącego do firmy Prowly.com sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Dbamy o to, aby dostarczyć dziennikarzom i influencerom wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu przetwarzania ich danych osobowych. W tym dokumencie znajdują się wszystkie istotne informacje o tym, jakie dane przechowujemy, jak i dlaczego je zbieramy, jak z nich korzystamy i jak je zabezpieczamy. Niniejsza informacja o ochronie prywatności informuje również o prawach, sposobach korzystania z tych praw oraz o tym, w jaki sposób prawo chroni dziennikarzy i influencerów.

Czym jest media discovery

Media Discovery, to wyszukiwarka wbudowana w aplikację Prowly, dzięki której nasi klienci mogą w łatwy i szybki sposób nie tylko wyszukać kontakty i informacje dotyczące dziennikarzy i influencerów, ale także np. wyszukać linki do ich publikacji czy linki do profili w mediach społecznościowych.

Po co to robimy? Aby pomóc naszym klientom, w lepszym docieraniu ich informacji mediowych do odpowiednich osób i sprawić, żeby dostarczane przez nich informacje były lepiej dopasowane do potrzeb dziennikarzy i influencerów.

Media Discovery jest zatem repozytorium informacji (w szczególności informacji kontaktowych) odnoszących się do osób, które mają możliwość, poprzez swoją codzienną pracę, wpływania na opinie innych. Są to informacje dotyczące tradycyjnych dziennikarzy pracujących dla wydawnictw informacyjnych (drukowanych i internetowych), niezależnych dziennikarzy, blogerów oraz innych osób, które mają wpływ na opinię publiczną (influencerami). Korzystanie z ze wszystkich funkcji Media Discovery jest dostępne jedynie dla naszych klientów subskrypcyjnych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych podanym poniżej, Administratorem danych osobowych dziennikarzy i influencerów jest Prowly.com sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 71/1).

Dane kontaktowe Administratora to: support@prowly.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: inspektor@prowly.com

Jakie dane gromadzimy

Wyszukiwane przez nas informacje ograniczamy jedynie do tych, które naszym zdaniem umożliwią nawiązanie kontaktu z osobami, które mogą być potencjalnie zainteresowane dostępem do treści tworzonych przez naszych klientów.

Udostępniane dane obejmują podstawowe informacje, takie jak:

Wszystkie gromadzone przez nas dane są danymi ogólnodostępnymi, łatwymi do wyszukania w internecie.

Jak gromadzimy dane dziennikarzy i influencerów

Dane osobowe dot. dziennikarzy i influencerów wyszukujemy z publicznie dostępnych źródeł, takich jak:

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych, ani danych poufnych takich jak dane dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia, danych genetycznych i danych biometrycznych.

Cele wykorzystywania danych dziennikarzy i influencerów

Głównym celem Media Discovery jest umożliwienie wyszukiwania przez naszych klientów informacji dotyczących dziennikarzy i influencerów, w celu stworzenia nowej lub poszerzenia posiadanej już bazy mediów oraz prowadzenia przez naszych klientów bardziej efektywnej i dopasowanej komunikacji z nimi poprzez:

Co to oznacza dla dziennikarza i influencera? Dzięki spersonalizowanym wyszukiwaniu, mogą otrzymywać oni bardziej dopasowane do ich zainteresowań informacje prasowe.

Wyniki wyszukiwania udostępnione zostają naszym klientom za opłatą.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe dziennikarzy i influencerów w celu świadczenia usług naszym klientom. Jest to działanie w naszym uzasadnionym interesie biznesowym oraz prawnym i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informujemy naszych klientów o konieczności uzyskania zgody danego dziennikarza i influencera na przekazywanie informacji o charakterze marketingowym oraz dokonywania innych czynności związanymi z ich danymi osobowymi. W przypadku wykorzystania przez naszego klienta danych osobowych dziennikarza lub influencera, pozyskanych za pomocą Media Discovery, staje się on Administratorem tych danych osobowych, a co za tym idzie to na nim ciąży obowiązek dostarczenia szczegółowych informacji o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, tak aby przetwarzanie to było zgodne z obowiązującymi normami prawnymi.

Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, w których uważamy, że nasze interesy są nadrzędne w stosunku do jakiegokolwiek nieuzasadnionego negatywnego wpływu na danego dziennikarza lub influencera.

Udostępniając dane naszym klientom wykorzystujemy TYLKO te informacje, które są ogólnodostępne w internecie. Jeśli jednak dana osoba, której dane są dostępne w Media Discovery, chciałaby abyśmy poprawili, uzupełnili lub usunęli jej dane z naszej wyszukiwarki prosimy o kontakt na adres inspektor@prowly.com

Automatyczne profilowanie

Maile i informacje prasowe wysyłane przez naszych klientów za pośrednictwem aplikacji Prowly mogą zawierać oprogramowanie do śledzenia, aby poinformować ich, czy i kiedy przeczytałeś wysłaną wiadomość e-mail i czy kliknąłeś na linki w niej zawarty.

Dane osobowe dziennikarzy i influencerów, znajdujące się Media Discovery, możemy wykorzystywać na potrzeby automatycznego profilowania. Prowadzone przez nas profilowanie i sposób jego wykorzystania jest ograniczone. Korzystamy z profilowania w celu oceny zainteresowań i branży, w której działa dana osoba oraz udostępnienia wyników wyszukiwania naszym klientom w odpowiedzi na konkretne zapytania sformułowane z wykorzystaniem aplikacji.

Na przykład możemy użyć profilowania, aby pomóc naszym klientom wyszukać artykuły, autorstwa danego dziennikarza lub określić zakres odbiorców (wynikający np. z liczby użytkowników obserwujących daną osobę w mediach społecznościowych). To z kolei pomaga naszym klientom w bardziej efektywnym komunikowaniu się z wybranymi przedstawicielami mediów.

Środki bezpieczeństwa

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i wdrażamy różne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z normami branżowymi i przepisami RODO.

Informujemy, że dane osobowe dziennikarzy i influencerów nie będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, tj. podmiotom innym niż nasi klienci, którzy wystąpili o przekazanie im tych danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

Dziennikarze i influencerzy mogą w każdej chwili żądać od Administratora ich danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu w ich przetwarzaniu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Na każdym etapie przetwarzania danych osoba, której dane są przez nas przetwarzane może wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu właściwego), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych naruszy postanowienia RODO.

Dziennikarzom i influencerom przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych z uwagi na wykazaną przez nich szczególną sytuację, którą należy każdorazowo wskazać.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Dane osobowe dziennikarzy i influencerów będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do celów określonych w niniejszym dokumencie lub do momentu zgłoszenia przez ich właściciela sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania.