Polityka Prywatności Prowly.com

Niniejsza polityka prywatności ustanawia zasady ochrony obecnych i potencjalnych użytkowników serwisu w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych. Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy szczególnej staranności, aby zapewnić Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi osobowymi, a także pełną ich ochronę na każdym etapie współpracy oraz po jej zakończeniu. Tym samym poniżej znajdziesz ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Prowly.com Sp. z o. o. Danych oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem.

I. Definicje

 1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:
  1. Usługodawca – oznacza właściciela Serwisu prowly.com, którym jest spółka pod nazwą Prowly.com Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Madalińskiego 71/1, 02-549 Warszawa, nr KRS: 0000462787, REGON: 146685631, NIP: 5213649218.
  2. Administrator danych osobowych – oznacza Usługodawcę, który wyznacza cele przetwarzania danych osobowych.
  3. Usługobiorca – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która korzysta z Usług udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usługi świadczone w ramach Prowly.com są przeznaczone wyłącznie dla przedsiębiorców.
  4. Użytkownik – oznacza każdą osobę (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony), pod którą dostępny jest Serwis. Użytkownikiem będzie również Usługobiorca (lub osoba reprezentująca Usługobiorcę, która dokonuje rejestracji w Serwisie).
  5. Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
  6. Dane osobowe – wszystkie dane, które można odnieść do konkretnej osoby, np. imię, nazwisko adres e-mail, zachowania użytkownika.
  7. Dane dotyczące aktywności: Dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie lub na stronie www, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID (rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów trakujących. Obejmują one w szczególności takie dane jak: kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na stronie www (głównej i podstronach), data założenia konta w Serwisie, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie.
  8. Serwis – aplikacja internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem www.app.prowly.com.
  9. Strona www – strona internetowa na której możesz znaleźć wszystkie informacje dot. Usługodawcy dostępna pod adresem www.prowly.com.
  10. Pliki Cookies– dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
  11. Dane podane w Serwisie – dane osobowe podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwie oraz uaktualnione w trakcie użytkowania Serwisu, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz dane teleadresowe, strefa czasowa, dane niezbędne do procesowania płatności.
  12. Kontakty – dane osobowe które są przetwarzane w ramach korzystania z Serwisu, na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, dla których administratorem jest Usługobiorca.
  13. Przetwarzanie – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne czynności niezbędne do optymalizacji korzystania z Serwisu.

II. Bezpieczeństwo

 1. Administrator danych osobowych oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Usługodawca oświadcza, że opracował niniejszą politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych.
 2. Administrator danych osobowych oświadcza, że każda osoba (np. pracownik etatowy, osoba świadcząca czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, inne osoby pracujące na rzecz Usługodawcy), która zostanie dopuszczona do przetwarzania powierzonych przez Usługobiorcę danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Na życzenie Usługobiorcy, Usługodawca dostarczy protokół zniszczenia powierzonych danych. Protokół taki zostanie przekazany Usługobiorcy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty skierowania takiego życzenia do Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo udostępniania danych urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom.
 5. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez klienta (Usługobiorcę) w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez Braintree jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

III. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej oraz pliki cookies

 1. W przypadku, w którym korzystają Państwo z naszej strony internetowej jedynie w celach informacyjnych, to znaczy nie rejestrują się Państwo w Systemie lub nie korzystają Państwo z funkcji chatu, zbieramy jedynie te dane osobowe, które są przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Zbierane przez nas dane są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać poprawnie naszą stronę www. oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo.
 2. W trakcie odwiedzin strony www.prowly.com zbieramy następujące dane osobowe:
  1. Adres IP
  2. Data i godzina odwiedzin
  3. Treść żądania
  4. Status dostępu/kod odpowiedzi http
  5. Przeglądarka
  6. Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 3. Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 5. Usługodawca informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
  2. utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.
  3. tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych
  4. badania zachowań użytkownika w aplikacji, mającej na celu optymalizacje strony internetowej oraz Serwisu.
 6. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Usługodawca informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  2. takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony www oraz Serwisu.
  4. takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
  5. takie, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (reklamowe pliki cookies).
 8. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 9. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Usługodawca oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

IV. Przetwarzanie Danych Osobowych użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza następujące kategorie danych:
  1. imiona i nazwiska przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
  2. imiona i nazwiska osób kontaktowych z ramienia Usługobiorcy;
  3. adresy e-mail i numery telefonów komórkowych osób wskazanych w pkt. 1.1. i 1.2. powyżej, a także ich numery IP i dane cookies;
 2. Dane wskazane w ust. 1 powyżej będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w następujących celach:
  1. związanych z wykonaniem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, tj. w związku z realizacją Usług objętych umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym związanych z rozpatrywaniem reklamacji, prowadzeniem statystyk, analizą zachowań użytkowników Serwisu),
  2. za zgodą - związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług. Informacje marketingowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy będą przesyłane do czasu wycofania wyrażonej zgody marketingowej lub wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby ww. marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie będzie związane z marketingiem bezpośrednim Usługodawcy,
  3. pod warunkiem wyrażenia zgody – na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na newsletter Usługodawca będzie przekazywał informacje handlowe oraz przesyłał treści marketingowe odnoszące się do podmiotów trzecich.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, przy czym przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę na cele wskazane w pkt. 2.1. powyżej jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażone zgody. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem.
 5. Wycofanie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia w jakiejkolwiek formie, w tym także drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy tj. na adres e-mail support@prowly.com lub inspektor@prowly.com.
 6. Podczas rejestracji Usługobiorcy w Systemie, Usługodawca udostępnia mu wszelkie informacje niezbędne w związku ze zbieraniem danych osobowych przez Usługodawcę, a także informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania.
 7. Administratorem danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą stronę jest Usługodawca. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy tylko te dane, przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę, które są niezbędne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę www oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO). Są to:
  1. adres IP
  2. data i godzina zapytania
  3. teść żądania
  4. status dostępu/kod odpowiedzi http
  5. Przeglądarka
  6. Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 8. Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.
 9. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 11. Usługodawca oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 12. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów biznesowych.

V. Przetwarzanie Danych Osobowych Kontaktów

 1. W stosunku do danych osobowych wprowadzanych przez Usługobiorcę lub Użytkownika podczas korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu administratorem danych jest Usługobiorca.
 2. Usługobiorca, na cele związane z korzystaniem z funkcjonalności Serwisu, powierza przetwarzanie danych Usługodawcy na podstawie umowy zawartej drogą pisemną. Szczegóły dotyczące zawierania umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zostały określone w Regulaminie świadczenia Usług https://prowly.com/pages/terms_of_services.
 3. Umowa powierzenia przetwarzania danych zawierana jest na czas określony, powiązany z czasem świadczenia Usług wykupionych przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy świadczenia drogą elektroniczną Usług udostępnianych w ramach Systemu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy powierzenia przetwarzania danych.

VI. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

 1. Korzystamy z dostawców, którzy działają na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane osobowe w naszym imieniu. Świadczą oni dla nas m.in. wsparcie obejmujące niektóre funkcje Serwisu, usługi hostingu, wsparcie klienta (usługa chatu), a także usługi związane z diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Serwisie, analizy ruchu w Serwisie, analizy zachowań użytkowników na stronie www oraz w Serwisie, skuteczności kampanii reklamowych.
 2. Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, przekazujemy zarówno do podmiotów, które swoją siedzibę mają na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i do podmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, które świadczą na Naszą rzecz usługi związane z realizacją usług przez Prowly.com. Podmioty te są podmiotami przetwarzającymi Twoje dane w Naszym imieniu. Podmioty, z którymi współpracujemy posiadają certyfikaty programu Tarcza Prywatności (Privacy Shields). Tarcza Prywatności funkcjonuje na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2016/1250 z 12.07.2016, przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176).

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z tym, że Prowly.com przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Prowly.com, a także możesz przenosić swoje dane osobowe.
 2. Prawo do wniesienia skargi
  1. Informujemy Cię, że w związku z przetwarzaniem przez Prowly.com Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu
  1. Informujemy Cię, że w przypadkach przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) w tym wobec profilowania, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania przez Prowly.com Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  2. W zakresie przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych przez Prowly.com, w zakresie, w jakim przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.
  3. Jeśli chcesz skorzystać z praw do sprzeciwu, o których informujemy Cię powyżej, napisz do Nas na adres e-mail: inspektor@prowly.com. Możesz też skontaktować się z Nami pocztą tradycyjną na adres: ul. Madalińskiego 71/1, Warszawa.
 4. Prawo do cofnięcia zgody
  1. masz prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych przez Prowly.com jest legalne od momentu wyrażenia zgody do momentu jej cofnięcia, który to moment jest równoznaczny z dotarciem takiej informacji do Prowly.com. Po zakończeniu przetwarzania danych w pierwotnym przeznaczeniu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.